Danske Banks Musikforenings ordinære generalforsamling 2024Tidspunkt
19-03-2024 kl. 19:30

Sted
Kantinen, Laksegade 7. 

Om arrangementet
Hermed indkaldes til Danske Banks Musikforenings årlige generalforsamling 2024.

BEMÆRK: Danske Bank Notes holder igen i år en minikoncert i kantinen. Koncerten starter kl. 19:10.

Indgang via Laksegade 7A, hvor deltagerne vil blive hentet.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 13:

1 Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Valg af revisor suppleant
9. Behandling af spørgsmål, som på foranledning af
bestyrelsen eller medlemmer er optaget på dagsordenen.
Forslag til generalforsamlingen fra medlemmer, skal være modtaget af bestyrelsen, senest 3 uger før den varslede dato for generalforsamlingen
10.Eventuelt

Musikforeningen vil efter generalforsamlingen være vært ved et glas vin eller en øl/vand samt et lettere traktement.

På Gensyn.
Venlig hilsen
Bestyrelsen


Pris
Prisgruppe Pris Status
  Tilmelding  0 kr. Åben

Betaling
Ingen betaling