GeneralforsamlingTidspunkt
29-03-2016 kl. 19:30

Sted
Kantinen, Laksegade 7A 

Om arrangementet
Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Musikforeningen

Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.30
i kantinen Laksegade 7 – indgang via Laksegade 7A, hvor deltagerne vil blive hentet.

Koret afholder igen i år en minikoncert i kantinen. Koncerten starter kl. 19.10

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 13:

1. Valg af dirigent,
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år,
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,
4. Fastsættelse af kontingent,
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer,
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen,
7. Valg af revisor,
8. Valg af revisorsuppleant,
9. Behandling af spørgsmål, som på foranledning af bestyrelsen eller medlemmer er optaget på dagsordenen.
Forslag til generalforsamlingen fra medlemmer, skal være modtaget af bestyrelsen,
senest 3 uger før den varslede dato for generalforsamlingen.
10. Eventuelt.

På valg i henhold til vedtægterne er :

Vibeke Gaarde, Formand -Villig til genvalg
Jacob Windfeldt Schmidt - Villig til genvalg

Svend Erik Andreasen, Suppleant - Villig til genvalg
Inge Nielsen, Suppleant - Villig til genvalg

Børge Emmersen, revisor - Villig til genvalg
Erik Jensen, revisor suppleant - Villig til genvalg

Musikforeningen vil på generalforsamlingen være vært ved et glas vin eller en øl/vand samt en let anretning.

Tilmelding bedes venligst foretaget senest mandag den 21. marts 2016 til:
Vibeke Gaarde pr. e-mail til vga@danskebank.dk

Prisgruppe Pris Status

Betaling
Betaling trækkes umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.