Musikforeningens årlige generalforsamling 2018Tidspunkt
27-03-2018 kl. 19:30

Sted
Laksegade 7A - 1063 København K 

Om arrangementet
Tirsdag den 27. marts 2018 kl. 19.30
I kantinen Laksegade 7 – indgang via Laksegade 7A, hvor deltagerne vil blive hentet.

Koret afholder igen i år en minikoncert i kantinen. Koncerten starter kl. 19.10

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 13:

1. Valg af dirigent,
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år,
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,
4. Fastsættelse af kontingent,
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer,
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen,
7. Valg af revisor,
8. Valg af revisorsuppleant,
9. Behandling af spørgsmål, som på foranledning af bestyrelsen eller medlemmer er optaget på dagsordenen.
Forslag til generalforsamlingen fra medlemmer, skal være modtaget af bestyrelsen,
senest 3 uger før den varslede dato for generalforsamlingen.
10. Eventuelt.

Musikforeningen vil på generalforsamlingen være vært ved et glas vin eller en øl/vand samt en let anretning.


Pris
Prisgruppe Pris Status
  standard  0 kr. Åben

Betaling
Ingen betaling